Indkaldelse til generalforsamling 2015

17 juni 2015

DFA afholder generalforsamling onsdag den 15. juli 2015 kl. 18.30

Adressen er:
Hanne Pedersen
Skt. Kjeldsgade 6. 2.tv.
2100 København Ø

Døren åbnes kl. 18.00 og lukkes kl. 18.30.

Der er kun adgang for dem som har tilmeldt sig indenfor deadline. 
For at kunne deltage, skal man have været medlem i mindst 3 måneder *) og kvittering skal fremvises ved døren. 
For at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent & referent

 1. Indlevering og godkendelse af fuldmagter                      
 2. Bestyrelsens beretning                      
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse                   
 4. Indkomne forslag: opdatering af vedtægter                    
 5. Fastsættelse af kontingent                     
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant.
  På genvalg er: Christina Jespersen, genopstiller – Christina Holm, genopstiller – Marianne Jensen, genopstiller

  8. Valg af revisor                     
  9. Eventuelt

  Vi ser frem til at se jer, Bestyrelsen

*) dvs. er dit medlemskab fornyet efter 17. april 2015, skal bevis fra 2014-2015 ligeledes indsendes