Generalforsamling 2022

28 Maj 2022

DFA afholder generalforsamling den 25. juni 2022 kl. 12.00

For at kunne deltage, skal man have været kontinuerligt medlem i mindst 3 måneder og kvittering
skal fremvises ved døren – og for at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent & referent

2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen: Det forslås at der fremover ikke afholdes generalforsamling. Regnskab vil stadig blive offentliggjort.

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant – Hanne er på genvalg

8. Eventuelt

Tilmelding, indkomne forslag og bevis for medlemskabet skal være DFA i hænde senest 11. juni 2022 kl.12.00 på e-mail: info@dfas.dk eller brev: DFA, Ny Næstvedvej 36B, 4683 Rønnede. Adresse bliver tilsendt til de tilmeldte senest 5 dage før generalforsamlingen. Der vil blive serveret kaffe, the og kage.

Modtages tilmeldinger efter denne deadline, betragtes de som ugyldige.

Vi ser frem til at se jer,
Bestyrelsen