DFA afholder generalforsamling den 13. juni 2020 kl. 12.00.

Tilmelding, indkomne forslag og bevis for medlemskabet skal være DFA i hænde senest 30. maj 2020.