Køn

Er hunden neutraliseret?

Hvor social er hunden med mennesker?

Hvordan har hunden det med andre hunde?

Hvordan har hunden det med at være alene hjemme?

Hvordan har hunden det med børn

Hvordan har hunden det at køre bil?

Hvor aktiv er hunden?

Hvordan er hunden at gå tur med?

10 + 6 =