DFA afholder generalforsamling den 8. juli 2017 kl. 12.00
Bemærk at døren vil være åben fra kl. 11.45-12.00

 


For at kunne deltage, skal man have været kontinuerligt medlem i mindst 3 måneder og kvittering skal fremvises ved døren - og for at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:

 

                      1. Valg af dirigent & referant

                      2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter

                      3. Bestyrelsens beretning

                      4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

                      5. Indkomne forslag

                      6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant

På valg/genvalg er:

Formand – Mette Østergaard Nielsen genopstiller
Suppleant Heidi Thomsen genopstiller ikke

8. Valg af revisor

                      9. Eventuelt


Tilmelding, indkomne forslag og bevis for medlemsskabet skal være DFA i hænde senest 24. juni 2017 kl.12.00 på e-mail: info@dfas.dk eller brev: DFA, Ny Næstvedvej 36B, 4683 Rønnede.

Adresse bliver tilsendt til de tilmeldte efter 24. juni 2017. Der vil blive serveret kaffe, the og kage.