DFA afholder generalforsamling lørdag den 8. juli 2017 kl. 12.00

 

Adressen er:

Hanne Pedersen
Skt. Kjeldsgade 6. 2.tv.
2100 København Ø
 

DFA afholder generalforsamling den 8. juli 2017 kl. 12.00
Bemærk at døren vil være åben fra kl. 11.45-12.00

 

For at kunne deltage, skal man have været kontinuerligt medlem i mindst 3 måneder og kvittering skal fremvises ved døren - og for at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:

 

                      1. Valg af dirigent & referant

                      2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter

                      3. Bestyrelsens beretning

                      4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

                      5. Indkomne forslag, ingen

                      6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant

På valg/genvalg er:

Formand – Mette Østergaard Nielsen genopstiller
Suppleant Ida Lind-Toft

Suppleant Heidi Thomsen genopstiller ikke

8. Valg af revisor

                      9. Eventuelt


Vi ser frem til at se jer,
Bestyrelsen