DFA afholder generalforsamling onsdag den 15. juli 2015 kl. 18.30.
 


For at kunne deltage, skal man have været medlem i mindst 3 måneder *) og kvittering skal fremvises ved døren. For at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:

                      1. Valg af dirigent & referant
                      2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter
                      3. Bestyrelsens beretning
                      4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
                      5. Indkomne forslag: opdatering af vedtægter
                      6. Fastsættelse af kontingent
                      7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant
                      På genvalg er:
                      Christina Jespersen, genopstiller
                      Christina Holm, genopstiller
                      Marianne Jensen, genopstiller
                      8. Valg af revisor
                      9. Eventuelt


Tilmelding, indkomne forslag og bevis for medlemskabet skal være DFA i hænde senest 1. juli 2015 kl.12.00 på e-mail: info@dfas.dk eller brev: DFA, Gyldensten Vænge 33, 3600 Frederikssund. Modtages e-mails eller breve efter denne deadline, betragtes de som ugyldige.

Skal der stemmes, kan der foruden egen stemme, stemmes med 1 registreret fuldmagt fra et andet medlem, som ligeledes har været medlem i mindst 3 mdr.
Fuldmagt skal rekvireres senest 1. juli 2015 kl. 12.00 på e-mail: info@dfas.dk

Endelig agenda og adresse offentliggøres på hjemmesiden senest 5 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes i en afstand fra Københavns Rådhus fra max 1 time.
Døren vil være åben fra kl. 18.00-18.30 for registrering og evt. indlevering af fuldmagter.


Vi ser frem til at se jer,
Bestyrelsen   

*) dvs. er dit medlemskab fornyet efter 17. april 2015, skal bevis fra 2014-2015 ligeledes indsendes