DFA afholder generalforsamling onsdag den 15. juli 2015 kl. 18.30

Adressen er:

Hanne Pedersen
Skt. Kjeldsgade 6. 2.tv.
2100 København Ø

Døren åbnes kl. 18.00 og lukkes kl. 18.30.
Der er kun adgang for dem som har tilmeldt sig indenfor deadlinen.

 


For at kunne deltage, skal man have været medlem i mindst 3 måneder *) og kvittering skal fremvises ved døren.
For at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:

                      1. Valg af dirigent & referant
                      2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter
                      3. Bestyrelsens beretning
                      4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse (klik)
                      5. Indkomne forslag: opdatering af vedtægter (klik)
                      6. Fastsættelse af kontingent
                      7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant
                      På genvalg er:
                      Christina Jespersen, genopstiller
                      Christina Holm, genopstiller
                      Marianne Jensen, genopstiller
                      8. Valg af revisor
                      9. EventueltVi ser frem til at se jer,
Bestyrelsen   

*) dvs. er dit medlemskab fornyet efter 17. april 2015, skal bevis fra 2014-2015 ligeledes indsendes