Nyt fra DFA:


10.03.2007 - Brev mod dyresex

Lis har på vegne af DFA skrevet dette brev til Lene Espersen. Vi opfordre alle til at gøre det samme. I er velkomne til at låne det skrevne!

Att.: Justitsminister Lene Espersen

Skal sex med dyr forbydes ved lov?

Ja! Ville dyrene sikkert svare…hvis de kunne! Uheldigvis for dyrene har de ikke samme mulighed for at tale deres egen sag, som de mennesker der udfører disse handlinger mod dem. Derfor vil jeg, som repræsentant for foreningen Danish Friends of Animals, gerne give min mening om ovenstående problematik til kende.

Det Dyreetiske Råd er på justitsministerens foranledning blevet bedt om at lave en redegørelse for, hvorvidt der bør strammes op omkring lovgivningen på dyreværnsområdet, i forhold til menneskers ret til seksuel omgang med dyr. Med i sin betragtning har Rådet de etiske hensyn: dyrevelfærd, respekt for dyrs værdighed og integritet, respekt for dyreejeres følelser, respekt for seksuelle minoriteter og sidst, men ikke mindst, respekt for offentlig moral. Uheldigvis for dyrene, lader det til at dyreejernes følelser og respekten for seksuelle minoriteter, vejer tungere end hensynet til det enkelte dyrs velfærd - værdighed og integritet. I Rådets udtalelse fremgår det, at sex med dyr bør være tilladt i det omfang at dyret ikke lider overlast. Ej heller må sex med dyr forekomme mellem andre end dyret og dennes ejer. Skulle dette være formildnende omstændigheder?

Under normale omstændigheder kan vi som danskere, i forhold til vores generelle måde at behandle dyr på, bryste os af en kultur der viser kærlighed, omsorg og respekt over for dyr, i modsætning til mange af de lande vi gæster i vores ferier, fx Grækenland. I disse lande ser man ikke dyr som havende nogen rettigheder, og dyrene lider ofte frygtelige skæbner i form af forgiftning, sult og vold. I Danmark taler vi meget om dyrevelfærd, korrekt transport af slagtekvæg, ordentlige forhold for burhøns, udrydning/minimering af sår hos grise osv. osv., samtidig med at vi er tilbøjelige til, at fordømme andre landes måde at behandle deres dyr på. Men hvordan kan vi så samtidig sige, at noget så intuitivt moralsk forkert som at have sex med dyr skal være tilladt? Er det bedre at udsætte dyr for krænkelser i form af seksuel omgang med mennesker, som i den grad strider mod deres natur? Der synes her at være tale om et brud på Dyreværnsloven nr.386 af 6. juni 1991 §2: "Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer."  Det faktum, som nævnes i Rådets udtalelse, at der mangler bevis for, at menneskers seksuelle omgang med dyr har en skadelig effekt på dyret, burde ikke være tilstrækkeligt til at afvise det føromtalte lovforslag. Dermed sagt: et dyr, som ikke kan give udtryk for sit ønske om eller modvilje mod seksuel omgang med mennesker, skulle ved lov sikres mod sådanne overgreb indtil det kan bevises, at dyret har et ønske om at trodse sin fysiologi og vanlige adfærd og deltage i seksuel omgang med mennesker.

Med venlig hilsen

Lis Hellemann-Michelsen, DFA
www.dfas.dk


Læs svar fra Justitsministeriet her !!

01.03.2007. Mod dyresex. Dyreetiske råds rapport kommet

Så er det dyreetiske råd kommet med sin udtalelse om sex med dyr. Peter Mollerup der er formand for dyrenes venner, er medlem af dette råd og kom desværre i mindretal i denne sag. Det er ham så meget imod, at han er kommet med en mindretals udtalelse. Den kan i læse på http://www.dyrenes-venner.dk gå ind under Debat og så mindretalsudtalelse . Hele det dyreetiske råds rapport kan i læse samme sted, men klik på Det Dyreetiske Råds udtalelse om sex med dyr.

Opråb fra Dyrenes venners nyhedsbrev: Det dyreetiske råd er et rådgivende organ for justitsministeren. Sagen ligger derfor nu hos Lene Espersen, der har udtalt, at hun vil følge rådets anbefalinger. Hvis du- ligesom dyrenes venner- mener, at hensynet til respektfuld omgang med dyr vejer tungere end hensynet til menneskers seksuelle behov, kan du sende en mail til justitsministeren på jm@jm.dk