Kære alle,

Som led i Dyrenes Venners kampagne imod anvendelse af vilde dyr i cirkus, skrev DV den 12. april 2013 til Justitsministeren og udbad sig oplysninger om, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger politiet kræver i forbindelse med godkendelse af cirkus, herunder at børn i pausen mod betaling kan få en ridetur rundt i manegen på cirkuselefanterne. DV henviste til fotos, hvor tre til fire undertiden meget små børn sidder på ryggen af hver elefant uden noget at holde fast i, og hvor elefanterne hver især i en række ført af en ansat trækkes rundt i manegen. DV henviste til faren for at børn kommer til skade, og at dette må formodes at få dyrevelfærdsmæssig konsekvenser for elefanterne.

DV rykkede flere gange for svar før dette kom den 4. februar 2014 fra Justitsministeriets Politi og Strafferetsafdeling, Af svaret fremgik bl.a.:

"... Rigspolitiet har endvidere oplyst, at man vil indstille til politikredsene, at der fremover i alle tilladelser til afholdelse af cirkus skal indgå et generelt afsnit, hvori det præciseres, at alle aktiviteter skal foregå på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. ”

Jeg har her i sommeren ved selvsyn set, at DV’s indsats har ført til, at politiet ikke mere tillader omhandlede elefantrideture. Disse er i cirkus erstattet af ponyrideture, hvor hvert barn sidder på hver sin pony. Barnet sidder i en saddel, og den som trækker ponyen rundt skal holde fast i barnet.

Stort tillykke til Dyrenes Venner – et stort skridt på vejen til at bedre forholdene for cirkuselefanterne, indtil de forhåbentlig helt afskaffes, er nået.

Hilsen DOSO