Støtteerklæring: Dyreforsøgsnægtere

 

4. april 2011

DOSO vil gerne udtrykke sin støtte til de biologi- og farmakologistuderende på Syddansk Universitet, Københavns Universitet og evt. andre steder, der stilles over for krav om deltagelse i obligatoriske dyreforsøg, som de af samvittighedsgrunde ikke kan medvirke til. Herved er der fare for, at de pågældende studerende ikke kan fuldføre deres uddannelser.

Fra udlandet kendes lovgivning, der giver studerende ret til dispensation. Det gælder: Sverige, Holland og Italien. En række universiteter i bl.a. USA og Australien har givet de studerende muligheden for at fravælge dyreforsøg. I Danmark har medicinstuderende kunne gennemføre uddannelsen uden at deltage i dyreforsøg. Derfor findes der i forvejen mange eksempler på, at det kan lade sig gøre at gennemføre uddannelse inden for livs-videnskaberne uden deltagelse i obligatoriske dyreforsøg, samt at disse dyreforsøgsnægtere efterfølgende kan fungere udmærket inden for deres fag.

I DOSO forbinder vi afvisningen af de studerendes ønske om at kunne gennemføre uddannelserne uden dyreforsøg med en manglende anerkendelse af de mange alternativer til dyreforsøg inden for undervisning. I bogen ”From Guinea Pig to Computer Mouse. Alternative Methods for Progressive Humane Education” (Jukes og Chiuia, 2003) præsenteres eksempelvis over 500 konkrete alternativer til undervisningsbrug.

DOSO vurderer det som et stort tab for videnskaben, dyreværnsforeningerne og samfundet som helhed, hvis disse etisk følsomme studerende ikke får lov til at fuldføre deres uddannelser. Afvisningen af dyreforsøgsnægterne kan endvidere være medvirkende til at udviklingen af alternativer holdes nede, hvilket er fuldstændig uacceptabelt for dyreværnsforeningerne.  

Derfor opfordrer DOSO på det kraftigste til, at der findes en løsning, hvor de studerende tilbydes enten dispensation fra pågældende øvelser, eller der etableres undervisning med lignende indhold, baseret på alternativer til dyreforsøg.

DOSO mener, at det må tale til de studerendes fordel, at det drejer sig om uddannelser, hvor de studerende ikke nødvendigvis får kompetence til at udføre dyreforsøg, og hvor en stor del af de færdiguddannede ikke kommer til at udføre dyreforsøg i praksis efter endt uddannelse.

 

Peter Mollerup               Morten A. Larsen
Formand                        Formand DOSO’s forsøgsdyrsudvalg
                                        (Molekylærbiolog/Dyreforsøgsnægter)

 

 

Jukes,Nick og Mihnea Chiuia: From Guinea pig to Computer Mouse. Alternative Methods for a Progressive, Humane Education. InterNICHE, 2003.