Pressemeddelelse fra DOSO                                                                                                                                                                    Høsterkøb 16. april 2012

 

Stop dyreforsøg i undervisningen

DOSO – som repræsenterer 20 dyreværnsforeninger – kræver et stop for de unødvendige forsøg med levende dyr, som studerende på landets universiteter tvinges til at udføre. Samtidig bakker DOSO op om Dyrenes Beskyttelses kampagne ”Stop dyreforsøg i undervisning”, og dyreforsøgsnægternes kamp for netop at kunne få lov til at gennemføre deres uddannelse uden at skulle lave dyreforsøg og medvirke til aflivning af dyr til dissektionsøvelser. DOSO udsendte allerede i 2011 en støtteerklæring til dyreforsøgsnægterne: se bilag. Desværre ender debatten om dyreforsøg ofte med nogle frugtesløse følelsesladede diskussioner. I håb om, at vi denne gang kan komme videre ad et konstruktivt spor, kan der være behov for nogle præciseringer.

Nogle vigtige præciseringer
Retten til ”samvittigheds-indsigelse”: Det akutte problem, der skal løses, er at danske studerende ikke har ret til dispensation fra obligatoriske dyreforsøg, som det er tilfældet i flere andre lande. Derfor er der studerende, der må forlade deres drømme-uddannelse uden rimelig grund.

Dissektionsøvelser på ”naturligt afdøde dyr”: Det er ikke korrekt, når det har været hævdet i debatten, at vi vil afskære studerende fra at lave dissektions-øvelser. Vi henstiller blot til, at der bruges ”naturligt afdøde dyr” eller euthaniserede dyr, der er doneret til formålet. Det er ikke nødvendigt at aflive sunde og raske dyr til dissektion. Dyreforsøgsnægterne bør i hvert fald have denne mulighed.

Forskningen kan fortsætte: DOSO kræver ikke et øjeblikkeligt stop for brug af forsøgsdyr til forskning og test, men arbejder for en udfasning gennem udviklingen af alternative metoder, f.eks. bio-informatik og reagensglasmetoder.

Fremtidens forskning skal være mere human: Alternativer til dyreforsøg drejer sig ikke om at være uvidenskabelig eller videnskabsfjendsk, men om at ville lave videnskab på en mere human måde.

Afslutningsvis vil DOSO støtte Dyrenes Beskyttelse i, at der er brug for en særlig pulje med økonomiske midler til at få indført alternativer til dyreforsøg på de danske universiteter.

Med venlig hilsen

Peter Mollerup                             Morten A. Larsen
Formand                                       Formand for DOSO’s forsøgsdyrsudvalg
                                                      (Molekylærbiolog/Dyreforsøgsnægter)