Generalforsamling: Agenda og adresse

27 juni 2017

DFA afholder generalforsamling lørdag den 8. juli 2017 kl. 12.00
Adressen er:
Hanne Pedersen
Skt. Kjeldsgade 6. 2.tv.
2100 København Ø

DFA afholder generalforsamling den 8. juli 2017 kl. 12.00
Bemærk at døren vil være åben fra kl. 11.45-12.00
For at kunne deltage, skal man have været kontinuerligt medlem i mindst 3 måneder og kvittering skal fremvises ved døren – og for at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:
Valg af dirigent & referant
Indlevering og godkendelse af fuldmagter
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag, ingen
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant
På valg/genvalg er:
Formand – Mette Østergaard Nielsen genopstiller
Suppleant Ida Lind-Toft
Suppleant Heidi Thomsen genopstiller ikke
Valg af revisor
Eventuelt

Vi ser frem til at se jer,
Bestyrelsen