2 hunde fryser denne vinter i Skibby

 

Dyreværnslovens § 1 og 2:

"Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt
mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlige ulempe"

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles
omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes 
under hensynstagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige
og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med 
anerkendte praktisk og videnskabelige erfaringer.

 

I Nordsjællands politikreds bor en kvinde som har 2 hunde. Disse hunde bor under forfærdelig forhold i en kold stald, må sove på våde beskidte tæpper, afføring overalt, drikkevand var ikke at se og vi kan kunne gætte os til om de får mad regelmæssigt.

Meget af afføringen var der mug på, så det vidner om at der ikke bliver gjort rent, samt at hundene ikke kommer ud i det fri og går ture hver dag.

Ikke alle, deler langt de fleste menneskers holdning om at en hund bør have kærlighed, tryghed, adgang til et varmt og tørt sted at sove, vand og mad, men disse 2 hunde overnatter lige nu ude i en stald i denne frost og har ikke engang et rent, tør og varmt sted at sove i denne kulde.

Vibeke, som har opdaget hvordan disse 2 hunde lever har haft kontakt til ejeren af hundene. Derudover har Vibeke kontaktet Dyrene Beskyttelse og politiet. Ejeren af hundene har fået en henstilling fra begge parter om at få ordnet forholdene. Men som der ofte sker, bliver der ikke fulgt op på sagen.

Ejeren påstår, at hundene dagligt kommer ud, men hvorfor ligger er så store mængder af afføring i stalden ?

Som altid i Danmark er det en kamp at få Dyrenes Beskyttelse og Politiet til at en dyreværnssag alvorligt, når bare hunden ikke ser sulten og undernæret ud. Men vil du sove i en kold og fugtig stald i denne kulde, i din egen afføring ?

Når Vibeke lufter sin egen hund når ruten stadig forbi stalden med de 2 hunde, for at se om forholdene har ændret sig. Det er dog lidt svært at se i detaljer for hun må jo ikke gå ind på en privat grund.


                                              Bemærk den tømme mad og vand skål, og de beskidte tæpper


Vi følger og bakker selvfølgelig op på denne sag.


Sidste nyt - februar 2010:

Vi har fået at vide at der er ryddet op i stalden og at der ikke ligger så meget afføring mere. Der ligger frisk halm og et par tæpper. Ikke den optimale løsning, da tæpper hurtigt bliver våde, men halm kan være varmt at ligge i. Sporene i sneen tyder på at hundene kommer ud  af stalden nu.
Det er absolut ikke den bedste løsning for hundene, da de bør ligge inde i det varme hus - men de har det bedre nu end før.
Desværre er ejeren ikke indstillet på at samarbejde, så vi har ikke mulighed for at komme med gode råd, så som et hundehus med halm i, som hundene hurtigere kan få opvarmet end den store stald.

Vibeke forsøger stadig at så det lokale politi od Dyrenes Beskyttelse til at følge op på sagen og høre fra dem, hvilke pålæg der er kommet, men uden held indtil videre. Derfor er det dejligt at se at der er sket fremskridt for hundene, selvom de er små.