DFA afholder Generalforsamling 2017 / indkaldelse 

10 juni 2017

DFA afholder generalforsamling den 8. juli 2017 kl. 12.00
Bemærk at døren vil være åben fra kl. 11.45-12.00

For at kunne deltage, skal man have været kontinuerligt medlem i mindst 3 måneder og kvittering skal fremvises ved døren – og for at lette vores arbejde, skal den ligeledes fremsendes på mail eller brev, sammen med tilmeldingen.

Dagsorden:
Valg af dirigent & referant
Indlevering og godkendelse af fuldmagter
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant
På valg/genvalg er: Formand – Mette Østergaard Nielsen genopstiller
Suppleant Heidi Thomsen genopstiller ikke
Valg af revisor
Eventuelt

Tilmelding, indkomne forslag og bevis for medlemsskabet skal være DFA i hændesenest 24. juni 2017 kl.12.00 på e-mail: info@dfas.dk eller brev: DFA, Ny Næstvedvej 36B, 4683 Rønnede.
Adresse bliver tilsendt til de tilmeldte efter 24. juni 2017.

Der vil blive serveret kaffe, the og kage.